Voorkom boetes bij je belastingaangifte

Voorkom boetes bij je belastingaangifte

Op 1 mei was de deadline voor het versturen van de aangifte voor de inkomstenbelasting. Ben je nog niet toegekomen aan het invullen en versturen van uw aangifte? Dan is er niet direct een man overboord. De belastingdienst stuurt namelijk eerst een herinnering. In deze blog lees je waar je bij je belastingaangifte als ondernemer op moet letten om boetes te voorkomen.

Als ondernemer dien je naast de aangifte voor je inkomstenbelasting in sommige gevallen ook aangifte te doen voor de omzet- en vennootschapsbelasting. Om te zorgen dat alle aangiftes en betalingen op tijd binnen zijn, heeft de Belastingdienst de bevoegdheid om verschillende maatregelen te nemen: herinneringen, aanmaningen, verzuimboetes en vergrijpboetes.

Herinnering en aanmaning

Wanneer je te laat bent met je aangifte voor de inkomsten-, vennootschap- of omzetbelasting stuurt de Belastingdienst eerst een herinnering. Deze herinnering dient als geheugensteuntje en er zitten nog geen gevolgen aan vast. Wanneer je na de herinnering ook geen aangifte doet, krijg je een aanmaning van de Belastingdienst. In deze aanmaning staat een termijn waarbinnen je de aangifte moet opsturen.

Verzuimboete aangifteverzuim

Als je aangifte na de termijn die in de aanmaning staat binnenkomt, krijg je een verzuimboete voor aangifteverzuim. De hoogte van het niet tijdig doen van de aangifte is voor de inkomstenbelasting € 385. Wanneer je vaker te laat bent met de aangifte, kan dit bedrag oplopen tot € 5.514. Voor de vennootschapsbelasting begint de verzuimboete bij € 2.757. Bij meerdere overtredingen kan dit bedrag ook oplopen tot maximaal € 5.514. De hoogte van deze boete bij de omzetbelasting is € 68.

Vergrijpboete

Wanneer je helemaal geen aangifte doet, maakt de Belastingdienst een schatting van het bedrag waarover de belasting wordt berekend: de ambtshalve aanslag. Bovenop dit bedrag betaal je bovendien een boete voor het niet doen van de aangifte. Deze zogeheten vergrijpboete is een percentage van het totaalbedrag van de ambtshalve aanslag. De hoogte van dit percentage is onder andere afhankelijk van de vraag of er volgens de Belastingdienst sprake is van opzet of grove schuld. Zo is de vergrijpboete bij opzet 50% van de verzwegen belasting en gaat het bij grove schuld om 25% van het bedrag. Meer informatie over de percentages is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Betaalverzuimboete

Is de aangifte gedaan, maar heb je de berekende belasting niet op tijd betaald? Dan kan de Belastingdienst je een betaalverzuimboete opleggen. De hoogte van deze boete is 3% van het bedrag dat je schuldig bent, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514. Het kan ook gebeuren dat je geen boete hoeft te betalen. Dit is het geval als je de vorige aangifte op tijd en volledig betaalde en de betaling nog binnen de coulanceperiode binnenkwam. Deze termijn start de dag na de uiterste betaaldatum en eindigt zeven kalenderdagen na de uiterste betaaldatum.

Bovenstaande boetes zijn eenvoudig te voorkomen door tijdig je belastingaangifte te doen en de betaling over te maken. Bovendien kun je in sommige gevallen geld terugkrijgen bij de omzetbelasting. Wil je meer informatie over belastingaangifte doen? Ga dan naar Younited® voor meer tips over dit onderwerp.