Privacy statement Younited®

Wij hechten veel belang aan jouw privacy. Wanneer je informatie aan ons verstrekt, gaan wij hier zorgvuldig mee om. Hoe wij dit doen en voor welke doelen wij je informatie gebruiken, staat in dit privacy statement.

Privacy statement

Wie zijn wij?                                      

Wij zijn Younited B.V.

Younited B.V. (hierna ook aangeduid met “wij” of “ons”) is verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de P.J. Oudweg 61 te (1314 CK) Almere, telefoonnummer: +31 365294573.

Wij maken onderdeel uit van RGF Staffing B.V., gevestigd te Almere en Recruit Holdings Co. Ltd, gevestigd te Japan.

 

Wanneer verwerken wij jouw informatie?

Wij verwerken persoonsgegevens van jou op het moment dat je op enigerlei wijze contact met ons opneemt en/of gebruikt maakt van ons platform en/of één van de (andere) diensten die wij aanbieden.

Zoals bijna iedere website, maakt ook onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om je de beste gebruikerservaring te geven. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar ons cookiestatement.

 

Voor welke doelen gebruiken wij jouw informatie?

1.      Gebruik diensten Younited® platform

Ben je (toekomstig) zelfstandig ondernemer dan kunnen wij je persoonsgegevens binnen het platform voor de navolgende doelen verwerken:

 • het faciliteren van een account op ons platform en het geven van inzage in de daarin opgenomen diensten;
 • het faciliteren van een persoonlijk profiel op ons platform, waarin je persoonlijke informatie kunt opnemen, die kan worden gebruikt om je voor te stellen aan, of in contact te brengen met (potentiële) opdrachtgevers voor het uitvoeren van opdrachten en/of in de Marktplaats en/of de Community getoond wordt bij gebruikmaking ervan;
 • deelname aan onze Marktplaats, waarin je persoonlijke profiel en beschikbaarheid voor opdrachten zichtbaar zijn voor opdrachtgevers (waaronder intermediairs). Ook worden daarin opdrachten van onze opdrachtgevers getoond, kun je solliciteren op opdrachten en kunnen partijen met elkaar in contact treden;
 • deelname aan de Community, waarin je profiel zichtbaar is en je kunt communiceren met andere zelfstandig ondernemers. Ook kun je daarin door ons geplaatste (nieuws)berichten, marktontwikkelingen en/of soortgelijke berichten lezen en ook zelf berichten plaatsen;
 • om je toegang te kunnen geven tot onze Store. In de Store kun je abonnementen bij ons afnemen. Ook kun je diensten inkopen, zoals opleidingen of verzekeringen, bij daarin genoemde externe bedrijven;
 • om jou op een geschikte opdracht voor te stellen;
 • om uitvoering te kunnen geven aan de gevraagde dienstverlening;
 • om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan en/of te onderhouden.

Ben je opdrachtgever (waaronder intermediair) dan kunnen wij je persoonsgegevens binnen het platform voor de navolgende doelen verwerken:

 • het aanmaken en faciliteren van een account op ons platform;
 • deelname aan onze Marktplaats, waarin opdrachten kunnen worden geplaatst, profielen van zelfstandig ondernemers kunnen worden bekeken en onderling contact kan worden gelegd;
 • om uitvoering te kunnen geven aan de gevraagde dienstverlening;
 • om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan en/of te onderhouden.


2.      Het aangaan van een zakelijke relatie

Je persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om:

 • uitvoering te kunnen geven aan de – al dan niet via de website - gevraagde dienstverlening;
 • een overeenkomst van opdracht, bemiddelingsovereenkomst, tussenkomstovereenkomst, leveranciersovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst of andersoortige overeenkomst te kunnen sluiten;
 • uitvoering te kunnen geven aan de gesloten overeenkomst(en), hiervoor een (financiële) administratie te voeren en/of hier beheer op te kunnen voeren en/of betalingen te kunnen doen/faciliteren;
 • uitvoering te geven aan de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (Richtlijn (EU) 2021/514 (DAC7)). Op grond van deze wet dienen wij jaarlijks informatie over de zelfstandig ondernemers, die via ons een opdracht aangaan, door te geven aan de Belastingdienst. Dit betreffen persoons- en bedrijfsgegevens, vestigingsadres(sen) en informatie over facturatie/inkomsten;
 • een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
 • een account aan te kunnen maken en faciliteren op ons platform.

3.      Afhandeling sollicitaties interne vacatures Younited®

Je gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • met je in contact te treden en contact te onderhouden over je sollicitatie;
 • je geschiktheid voor een interne functie of opdracht waarop je hebt gesolliciteerd te kunnen beoordelen.

4.  Ook kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken voor de navolgende doeleinden:

 • om uitvoering te geven aan andersoortige – al dan niet via de website - gevraagde dienstverlening;
 • voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, het doen van data analyses, bijhouden van statistieken, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, bedrijfstransacties (samenwerkingsverbanden, koop/verkoop) en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van gemaakte afspraken, gebruiksvoorwaarden, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om je te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om je aanbiedingen te kunnen doen, tenzij je aangeeft dit niet (meer) te willen ontvangen. Een dergelijk verzoek kun je richten aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, op de wijze als nader aangegeven onder ‘Contact’ hierna.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het is noodzakelijk dat je ons persoonsgegevens verstrekt, omdat wij anders geen uitvoering kunnen geven aan de door jou gevraagde dienstverlening en/of geen overeenkomst met je aan kunnen gaan. Welke persoonsgegevens wij precies verwerken, zal per doel verschillen.

 1.      Bij gebruik van het Younited® platform

Je bent (toekomstig) zelfstandig ondernemer:

Bij een account op het platform:

 • Naam 
 • Emailadres
 • Accountgegevens

Bij een persoonlijk profiel op het platform:

Verplichte persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, geslacht
 • Emailadres, telefoonnummer
 • Opleiding, werkervaring, vakgebied
 • Bedrijfsnaam, KVK nummer (indien al aanwezig)
 • Accountgegevens

Optioneel in te vullen persoonsgegevens:

 • Foto (indien je hiervoor toestemming geeft)
 • CV
 • Interesses
 • Aanvullende persoonlijke informatie, die je zelf toevoegt aan je profiel

Indien je gebruik maakt van Marktplaats:

 • Naam, opleidingen, werkervaring en vaardigheden opgenomen in het door jou gemaakte profiel
 • Welke opdracht(en) je zoekt en hebt gezocht
 • Sollicitaties en reacties daarop

Indien je gebruik maakt van de Community

 • Naam, opleidingen, werkervaring en vaardigheden opgenomen in het door jou gemaakte profiel
 • Eigen content/berichten die je plaatst en communicatie die je voert
 • Datum en tijd van je communicatie en/of plaatsen content

Indien je gebruik maakt van de Store:

 • Naam
 • Producten die je hebt afgenomen bij ons of externe partijen
 • Bestelhistorie
 • Door jou geplaatste beoordelingen over afgenomen producten
 • Tonen van informatie van externe partijen in je persoonlijke dashboard (indien je hiervoor toestemming geeft).

 

Je bent een opdrachtgever:

Bij een account op het platform

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon, geslacht
 • Zakelijke contactgegevens
 • Accountgegevens

Indien gebruik gemaakt wordt van Marktplaats

 • Bedrijfsgegevens
 • Naam contactpersoon
 • Zakelijke contactgegevens opdrachtgever

Communicatie aangaande sollicitaties

2.      Indien we een zakelijke relatie aangaan

Je bent zelfstandig ondernemer:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Bedrijfsnaam en type
 • Identiteitsnummer en type
 • BTW-id
 • Bankgegevens
 • Uren(registratie), fixed fee, vergoedingen
 • Facturen, betaalgegevens
 • Opdrachtgegevens
 • KVK nummer
 • Aangegane overeenkomst(en) (van opdracht)
 • Arbeidsverleden
 • Verzekeringsinformatie
 • Screeningsinformatie, waaronder VOG (indien benodigd)
 • VCA en/of andere documenten/certificaten, waar benodigd
 • Fiscaal ID-nummer (BSN/RSIN) met lidstaat van afgifte, bij gebrek daaraan geboorteplaats (op grond van wetgeving (DAC7)).
 • Gegevens voor het onderhouden van de relatie
 • Accountgegevens
 • Gegevens om toegang te verkrijgen tot onze (self service) portals

 

Overige zakelijke relaties:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon
 • Zakelijke contactgegevens
 • KVK-nummer/BTW-nummer
 • Facturen, betaalgegevens
 • Opdrachtgegevens
 • Aangegane overeenkomst(en) (van opdracht)
 • Gegevens voor het onderhouden van de relatie
 • Accountgegevens

3.      Bij een sollicitatie op een interne vacature bij Younited®

 • Naam, adres, woonplaats
 • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
 • Geboortedatum, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens
 • Foto (indien je hiervoor toestemming hebt gegeven)
 • Doelgroepstatus/doelgroepverklaring (indien van toepassing)
 • Andere door jou in het kader van de sollicitatie verstrekte gegevens

Grondslagen van verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwerken wij op de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wordt of is aangegaan en waarbij jij partij bent. Denk hierbij aan een dienstverleningsovereenkomst, tussenkomstovereenkomst, opdrachtovereenkomst of leveranciersovereenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang dat wij hebben, te weten: -        legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, data analyses, bijhouden van statistieken, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, bedrijfstransacties (samenwerkingsverbanden, koop/verkoop) en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
  -        naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
  -        om je te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om je aanbiedingen te kunnen doen.
 • De persoonsgegevens worden verwerkt met je toestemming, bijvoorbeeld sollicitaties op interne vacatures bij Younited® of jouw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld foto’s. Een gegeven toestemming kun je op ieder moment weer intrekken, wat betekent dat wij vanaf dat moment het betreffende persoonsgegeven niet meer verwerken voor het doeleinde waarvoor toestemming is gevraagd.

Beveiliging van jouw informatie

Wij spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze medewerkers, die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met klachten@rgfstaffing.nl.

 

Hoe delen wij jouw informatie?

Binnen onze onderneming

Jouw persoonsgegevens delen wij binnen ons concern met andere bedrijfsonderdelen voor het uitvoeren van de doelen omschreven in dit privacy statement.

Wij zijn onderdeel van Recruit Holdings Co. Ltd, gevestigd te Japan, hierna: Recruit. Je persoonsgegevens kunnen, in beperkte mate, worden gedeeld met Recruit voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder managementanalyses, het afgeven van prognoses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, bedrijfstransacties (samenwerkingsverbanden, koop/verkoop). De Europese Commissie heeft het adequaatheidsbesluit met betrekking tot Japan vastgesteld. Dit betekent dat Japan een gelijkwaardig beschermingsniveau hanteert voor persoonsgegevens als onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.

Buiten onze onderneming

Je persoonsgegevens worden ook gedeeld met externe partijen, personen en organisaties buiten ons bedrijf voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden omschreven in dit privacy statement.

Zo maken wij gebruik van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers (waaronder zogenaamde verwerkers) die op ons verzoek specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Enkele voorbeelden:

 • er wordt gebruikt gemaakt van externe hosting providers voor het beheer van ons platform en de opslag van je gegevens;
 • er vindt inschakeling van externe adviseurs en consultants plaats.


Daarnaast delen wij je persoonsgegevens met externe partijen om de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan uit te voeren. Zo wordt er bij een tussenkomstovereenkomst informatie over jou verstrekt aan de opdrachtgever waar je je opdracht gaat uitvoeren.


Ook delen wij persoonsgegevens van jou met externe partijen om uitvoering te kunnen geven aan de door jou gevraagde dienstverlening. Zo kunnen wij jouw CV delen met een potentiële opdrachtgever vanwege een mogelijk nieuwe opdracht.

Indien je in ons platform gebruik maakt van de Marktplaats of Community zijn je persoonsgegevens uit je profiel zichtbaar voor andere (externe) gebruikers. Je kunt je instellingen of profiel wijzigen indien je deze inzage wenst aan te passen.


Je kunt ook via ons platform, bijvoorbeeld de Store of Marktplaats, doorlinken naar websites van externe bedrijven, zoals opdrachtgevers of leveranciers. Younited® is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze externe bedrijven. Ook is Younited® niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van je persoonsgegevens door andere (externe) gebruikers van deze website.


Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Bij gebruikmaking van het platform van Younited®:

 • voor zolang je account actief is;
 • tot het moment dat je zelf je persoonsgegevens in je account wijzigt of verwijdert;
 • bij het eindigen (en niet verlengen) van je abonnement, met uitzondering van de aankoopgegevens van abonnementen van ons platform (in de Store). Deze informatie wordt bewaard gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde;
 • (overige) contactinformatie (naam, emailadres) bewaren we tot 2 jaar na het laatste contact.


Ben je een zakelijke relatie dan worden de navolgende termijnen gehanteerd:

 • persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn en/of onderdeel uitmaken van de civiele administratieve bewaarplicht, die wij als onderneming hebben (zoals leveranciersovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomst, tussenkomstovereenkomsten, facturen) bewaren we gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde;
 • verzekeringsbewijzen bewaren we gedurende 5 jaar na verlies actuele waarde;
 • (overige) contactinformatie bewaren we tot 2 jaar na het laatste contact.

 
Bij sollicitaties op vacatures bij Younited® worden je gegevens maximaal 4 weken bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven om je gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.

Van de hier genoemde termijnen kan door ons worden afgeweken waar noodzakelijk (bijvoorbeeld bij claims) en/of met het oog op een (afwijkende) wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het aangaan van een bemiddelingsovereenkomst en/of tussenkomstovereenkomst met ons via de Services maken wij deels gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Wij doen dit om op een zo efficiënt en zo goed mogelijke manier objectief te kunnen bepalen of wij een bemiddelingsovereenkomst en/of tussenkomstovereenkomst kunnen sluiten met jou voor het uitvoeren van een zzp-opdracht.

Hoe werkt dit? Als je hebt aangegeven in het kader van een zzp-opdracht met ons een bemiddelingsovereenkomst en/of tussenkomstovereenkomst te willen sluiten, dan ontvangen wij informatie van zowel de zelfstandig ondernemer als opdrachtgever, zodat wij middels een checklist met een daaraan gekoppelde weging kunnen beoordelen of de inzet als zelfstandig ondernemer op de betreffende opdracht mogelijk is. Vervolgens zullen onze medewerkers deze uitkomsten bekijken en beoordelen of ook daadwerkelijk een bemiddelingsovereenkomst en/of tussenkomstovereenkomst met ons kan worden gesloten. 

 Er vinden interne controles plaats om te borgen dat de geautomatiseerde besluitvorming correct en objectief plaatsvindt, zodat we er zeker van zijn dat iedereen gelijk wordt behandeld en er niet wordt gediscrimineerd.

Als je je niet kan vinden in de wijze waarop wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, als je hiertegen bezwaar hebt of verdere uitleg wil ontvangen, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.

Wat zijn je rechten?

Je kunt ons op elk gewenst moment vragen om inzage in jouw persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan. Daarnaast kun je ons vragen om de persoonsgegevens die wij over jou verwerken te beperken en/of om je persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit).

Wanneer je beschikt over een account in het Younited® platform dan kun je ook zelf je persoonsgegevens gedeeltelijk wijzigen, aanvullen en/of verwijderen. Indien je je lidmaatschap wil beëindigen kun je deze opzeggen door onder ‘Instellingen’ dit verzoek in te dienen.

 

Recht van bezwaar

Ook met bezwaren over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan en/of indien je geen informatie (meer) van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, aanbiedingen en/of overige activiteiten kun je contact met ons opnemen.

Jouw verzoeken en/of bezwaren kun je richten aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.

 

Bij vragen, opmerkingen en klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop wij jouw persoonsgegevens registreren, gebruiken of verwerken, dan verzoeken wij je contact op te nemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.

Je hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Mevrouw C. Bos, Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

privacy@rgfstaffing.nl

RGF Staffing Shared Services the Netherlands B.V.

P.J. Oudweg 61

1314 CK Almere

Aanpassingen privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze websites te raadplegen.