Urencriterium voor zzp’ers

Als zelfstandig ondernemer krijg je vroeg of laat te maken met het urencriterium. Ben jij volgens de inkomstenbelasting een ondernemer? Dan heb je recht op belastingvoordeel! Dit wordt in de volksmond ook wel ondernemersaftrek genoemd. Wanneer heb je hier recht op? Als je in een jaar minimaal 1225 uur aan je eigen bedrijf hebt besteed en dat netjes aan kunt tonen. Deze 1225 uur noemen we het urencriterium en gaat over een heel kalenderjaar (van januari tot en met december). Mocht je je onderneming starten in juni, heb je in principe dus nog tot eind december om aan de 1225 uur te komen om het urencriterium te halen.

Urencriterium voor zzp’ers

Belangrijkste belastingvoordelen met het urencriterium 

In 2021 kun je als zelfstandig ondernemer gebruik maken van de volgende belastingvoordelen of ondernemersaftrek wanneer je voldoet aan het urencriterium. We hebben de 3 belangrijkste en meest relevante voor zelfstandig ondernemers op een rij gezet. 

  • Zelfstandigenaftrek

Voor het jaar 2021 geldt dat je € 6670 van je winst mag aftrekken

  • Startersaftrek

Wanneer je in aanmerking komt voor de startersaftrek, mag je binnen 5 jaar na de oprichting van je bedrijf 3 keer gebruik maken van de startersaftrek. Deze bedraagt € 2123 in 2021. 

  • Oudedagreserve 

Wanneer je voldoet aan het urencriterium mag je belastingvrij een deel van je winst opzij zetten voor je pensioen. Let op: als je voor je pensioenleeftijd stop met je bedrijf, vervalt dit recht en moet je alsnog belasting betalen.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium? 

Alle uren die je aan je bedrijf besteedt, tellen mee voor het urencriterium. Hier vallen ook alle randzaken onder, zoals je acquisitie, marketing, onderhoud van je website, administratie en dat soort zaken. Maar hoe verantwoord je die uren bij de Belastingdienst? Dit is in principe eenvoudig, omdat je dit zelf mag bepalen. Zo kun je zelf een Excel-sheet bijhouden, maar ook gebruik maken van de urenadministratie met handige boekhoudsoftware. 

Wordt het urencriterium streng gecontroleerd? 

De Belastingdienst controleert steekproefsgewijs de aangiftes inkomstenbelasting van zelfstandig ondernemers. Hierbij wordt direct gecheckt of je inderdaad de benodigde 1225 uur hebt gewerkt. Het kan voorkomen dat de Belastingdienst om mailverkeer, afspraken met klanten of bankafschriften vraagt. Ook kan er een inspecteur langskomen. Zaak om je uren goed bij te houden dus. 

Hoe Younited helpt met het urencriterium en de rest van de boekhouding

Het platform van Younited is er om eigengereide ondernemers zoals jij te laten floreren in dat waar ze goed in zijn. Zaken als het urencriterium en het bijhouden van de boekhouding voelen niet meer dan eens een hinderlijke onderbreking van de dagelijkse bezigheden. Younited neemt dan veel van deze randzaken uit handen. Zo kun je de gerenommeerde boekhoudsoftware DigiBTW aanschaffen om de boekhouding - zoals ook de aangifte inkomstenbelasting - soepel, snel en (nagenoeg) automatisch te doen.