Informatie voor externe leveranciers COA

Informatie voor externe leveranciers COA

Younited® is een onderdeel van RGF Staffing the Netherlands. Wij verzorgen het contractbeheer van gegunde opdrachten voor het COA. Op deze pagina lees je meer over de werkafspraken tussen Younited® en externe leveranciers.

Eisen aanmelding zelfstandig ondernemer COA

Op verzoek van het COA hanteert Younited® de volgende criteria voor intermediairs die zelfstandig ondernemers bij het COA willen bemiddelen:

Externe leverancier dient te beschikken over:
  1. Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met bemiddeling van zelfstandig professionals in de zorg & welzijnsbranche
  2. Aantoonbare ervaring met de bemiddeling van zelfstandig professionals
  3. Aantoonbare ervaring met andere opdrachtgevers gelijkwaardig aan COA
  4. Referentie van een opdrachtgever waar zelfstandig professionals zijn bemiddeld
  5. Geldig KVK met SBI intermediairs code
  6. SNA keurmerk als intermediair uitzenden
  7. ISO 9001

Iedere (aspirant) externe leverancier dient over tenminste 5 van bovenstaande criteria te beschikken, zo niet, dan is het (nu) niet mogelijk om als externe leverancier op te treden.

 

 
Eisen aanmelding zelfstandig ondernemer COA
Externe leverancier aanmelden en activeren in de portal van Younited®

Indien je nog niet geregistreerd bent als externe leverancier bij Younited® kan je je registreren door hier te klikken.