COA - informatie voor intermediars

COA - informatie voor intermediars

Younited® is onderdeel van RGF Staffing the Netherlands en verzorgt voor het COA het contractbeheer van gegunde opdrachten voor zelfstandig ondernemers. Voor het COA doet Younited® dit door middel van een ‘powered by’ constructie. Dit is contractueel afgesproken met het COA. Op deze pagina lees je hier meer over.

Wat doet Younited® voor een intermediair?

Op verzoek van het COA hanteert Younited® de volgende criteria voor intermediairs, die zelfstandig ondernemers bij het COA willen bemiddelen:

Een intermediair dient te beschikken over het volgende:

  1. Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met bemiddeling van zelfstandig professionals in de zorg & welzijnsbranche
  2. Aantoonbare ervaring met de bemiddeling van zelfstandig professionals
  3. Aantoonbare ervaring met andere opdrachtgevers gelijkwaardig aan COA
  4. Referentie van een opdrachtgever waar zelfstandig professionals zijn bemiddeld
  5. Geldig KVK met SBI intermediairs code
  6. SNA keurmerk als intermediair uitzenden
  7. ISO 9001

Iedere (aspirant) externe leverancier dient over tenminste 5 van bovenstaande criteria te beschikken. Als dat niet zo is, is het (nu) niet mogelijk om als intermediair op te treden.

Aanmelden en activeren in de portal van Younited®

Indien je nog niet geregistreerd bent als externe leverancier bij Younited® kan je je registreren via onderstaande button. 

Stap 1

- Aanmelden via de button.
- Je ontvangt een informatiepakket over de leveringsvoorwaarden.

Stap 2

- Je geeft akkoord op leveringsvoorwaarden.
- Younited® voegt je toe aan een lijst met geselecteerde intermediairs voor het COA.

Stap 3

- Younited® activeert jou als intermediair in Younited® Services.
- Je kan nu gegunde opdrachten aanmelden.
- Younited® informeert je over openstaande aanvragen.