Wat betekent de wet DBA voor jou als opdrachtgever?

De wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) werd in 2016 geïntroduceerd als vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Deze wet heeft als doel om de relatie tussen een zelfstandig ondernemer en opdrachtgever helder te krijgen. Door gebruik te maken van een modelovereenkomst, kunnen opdrachtgevers en zelfstandig ondernemers de arbeidsrelatie zwart op wit zetten, zo is het idee van de wet DBA. Hoewel de wet alleen nog bij kwaadwillendheid wordt gehandhaafd, is het verstandig om er wel al naar te handelen. Younited helpt je hierbij! Door ruim op tijd en voor de bocht in te sturen, voorkom je dat je op een later moment in de problemen komt. Daarmee willen we goed opdrachtgeverschap stimuleren.

Wat betekent de wet DBA voor jou als opdrachtgever?

Wat kan Younited betekenen voor de wet DBA?

Younited zorgt voor risicobeheersing. Dit houdt in dat we kritisch kijken naar de opdrachten die worden aangenomen op ons platform. Zo controleren we de zelfstandigheid van zowel de opdracht als de zelfstandig ondernemer, voor én tijdens de opdracht. Door middel van een checklist laten we inhurend managers en zelfstandig ondernemers vragen beantwoorden, om zo te goed te kunnen bepalen of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Klinkt misschien streng, maar dat valt in praktijk reuze mee. Het is voor Younited gewoon belangrijk dat iedereen echt kan doen waar hij goed in is, zonder zich zorgen te hoeven maken over de overeenkomst die is gesloten. 

Twee modelovereenkomsten in lijn met wet DBA

Door gebruik te maken van een modelovereenkomst, maak je aan de Belastingdienst duidelijk dat je opdracht niet wordt uitgevoerd door iemand in loondienst, maar door een zelfstandige. Younited werkt aan de hand van twee soorten modelovereenkomsten: de tussenkomst-overeenkomst en de bemiddelingsovereenkomst. 

De tussenkomstovereenkomst

De overgrote meerderheid van de overeenkomsten die via Younited worden gesloten, gaat via de tussenkomstovereenkomst. Deze overeenkomst verlegt fiscale, arbeidsrechtelijke en aansprakelijkheidsrisico’s voor de opdrachtgever. Hier is Younited de grote verbindende factor. Zo lopen de facturatie- en betalingsstroom altijd via Younited. De opdrachtgever betaalt bijvoorbeeld in eerste instantie aan Younited, die het vervolgens weer aan de zzp’er uitkeert. Dit gaat helemaal gecontroleerd en geautomatiseerd. De zelfstandige krijgt standaard 30 dagen na de factuurdatum zijn geld uitgekeerd. 

  • Gecontroleerd door de Belastingdienst

  • Eén crediteur voor de financiële afdeling

  • Zekerheid dat factuur conform de overeenkomst wordt opgesteld

  • Mogelijkheid tot verzamelfactuur

  • Geautomatiseerde factuurstroom

De bemiddelingsovereenkomst

De bemiddelingsovereenkomst gebruiken we wanneer de inhuur is vrijgesteld van BTW. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opdrachten in de zorg en het onderwijs, of wanneer de opdracht stoffelijk van aard is (zoals in de bouw). Bij de bemiddelingsovereenkomst is sprake van afspraken tussen drie partijen. Er is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de zelfstandig ondernemer, tussen de opdrachtgever en Younited en tussen de zelfstandig ondernemer en Younited. Bij de bemiddelingsovereenkomst verstuurt Younited namens de zzp’er een factuur over de geleverde prestatie. Hierdoor kan Younited de BTW-vrijstelling toepassen op de prestatie van de zelfstandig ondernemer. Younited stuurt zelf een aparte factuur voor hun dienstverlening.

  • Wanneer inhuur is vrijgesteld van BTW

  • Wanneer opdracht van stoffelijke aard is

  • Gecontroleerd door de Belastingdienst

  • Eén crediteur voor de financiële afdeling

  • Zekerheid dat factuur volgens de overeenkomst wordt opgesteld 

Meer informatie over wet DBA

Wil je meer weten over de wet DBA en hoe Younited daar ook voor jou als opdrachtgever een rol in kan spelen? Neem dan gerust contact met ons op.