Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023

Elke derde dinsdag van september is het weer zover: een belangrijke dag voor jou als ondernemer, omdat onze regering de plannen voor 2024 bekend maakt. Wat betekent Prinsjesdag 2023 voor jou? Wij hebben de belangrijkste aangekondigde veranderingen voor 2024 op een rijtje gezet.

De belangrijkste veranderingen
voor ondernemers

1. De tariefschijf in box 1 wordt verhoogd
In 2024 wordt de tariefschijf in box 1 verhoogd van: 36,93% naar 36,97%. In schijf 2 wordt de grens opgerekt: van € 73.031 naar € 75.624. Dit betekent dat je 'iets later' 49,5% belasting gaat betalen.

 

Tarief tot AOW-leeftijd    
Schijf 2023 2024
1 36,93% tot € 73.031 36,97% tot € 75.624
2 49,50% vanaf € 73.031    49,50% vanaf € 75.6242. De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd

In 2024 mag je nog maar € 3.750 aftrekken. 

Als ondernemer heb je recht op zelfstandigenaftrek. Dit betekent dat je een bepaald bedrag, de zelfstandigenaftrek, mag aftrekken van je winst voordat je belasting moet betalen. Het voordeel van deze aftrek is dat je al ondernemer minder belasting zou moeten betalen. Helaas, staat de zelfstandigenaftrek al even onder vuur. De aankomende jaren wordt deze aftrek dan ook afgebouwd naar € 900 (in 2027), zodat je als ondernemer alsnog meer belasting betaalt. De startersaftrek blijft gelijk.

3. De Mkb-winstvrijstelling daalt naar 12,7%
In 2024 gaat de Mkb-winstvrijstelling voor zzp’ers en mkb-ondernemers omlaag. Dat betekent: dat er meer belasting moet worden betaald ten opzichte van 2023, toen lag dit percentage op 14%.

4. De Energie-investeringsaftrek (EIA) daalt
Hoeveel procent je precies in 2024 mag aftrekken, is nog niet duidelijk. Eén ding is zeker, het wordt sowieso minder dan de 45,5% die je in 2023 mag aftrekken van je winst.

De EIA wordt door zelfstandig ondernemers gebruikt om te investeren in CO2-reductie, duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen. Deze aftrek is in het leven geroepen om deze investeringen te stimuleren.

5. Arbeidskorting wordt verhoogd
Met € 115. Je komt hiervoor in aanmerking als je een (kleine) ondernemer bent en een inkomen hebt tussen: € 23.000 en € 37.000. 

6. Minder belasting over geld op derdengeldenrekening
In 2024, bij de inkomstenbelasting van 2023 in box 3, betaal je als ondernemer straks nog maar 0,36% belasting over het geld op je derdengeldenrekening, in plaats van de 6,17% hiervoor. 

Een derdengeldenrekening, ook wel een derdenrekening of een kwaliteitsrekening genoemd, is een aparte bankrekening die je bij een notaris- of advocatenkantoor hebt. Zij beheren het geld voor je, totdat het weer aan je kan worden uitgekeerd.

7. De betalingskorting voor de voorlopige aanslag IB verdwijnt
Dat betekent dat je geen korting meer krijgt als je jouw voorlopige aanslag inkomstenbelasting in één keer betaalt.

8. Veranderingen in BTW-regels
Er wordt -helaas- gespeculeerd dat het kabinet ook wijzigingen met betrekking tot de BTW-regels gaat aankondigen. Wanneer precies, dat is nog niet duidelijk. Schrijf je direct in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen ervoor dat je op de hoogte gehouden wordt.

9. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog
Van € 0,21 cent naar € 0,23 cent. 

Ben jij veel onderweg met je privéauto? Dan is dit een fijne bijkomstigheid.

10. Afschaffing STAP-budget
In 2024 is het helaas écht zo ver, het STAP-budget wordt naar verwachting afgeschaft. Dat betekent dat je geen subsidie ter hoogte van € 1000 meer kunt aanvragen voor een eventuele om- of bijscholing.

Wanneer deze wetswijzigingen ingaan?
Het staat overigens nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan. Waarom? Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En deze wet geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd.