Transitiemanager

Transitiemanager

place
Werklocatie

Hoogezand, Nederland

date_range
Start- & einddatum

1 sep. '24 - 1 sep. '25

query_builder
Aantal uur

24 tot 25 uur per week

Verlengbaar timelapse
Opdrachtduur

Langer dan 12 maanden

All-in tarief account_balance_wallet
Uurtarief

€95,- / 120,- per uur

visibility28 keer bekeken

Aanleiding

De gemeente heeft de afgelopen jaren de toegang tot zorg en het welzijnswerk belegd bij Kwartier Zorg en Welzijn (Kwartier). Het college van B&W heeft besloten dat dit uiterlijk met ingang van 2028 gaat stoppen. De financiering is op dit moment geregeld middels een subsidie. Deze gaat de komende jaren afgebouwd worden, waarbij de gemeente nu te maken heeft met een overgangsperiode. Hiervoor moet op de korte termijn (half jaar) een verandering op gang gebracht worden maar ook de visie ontwikkeld worden voor de langere termijn (richting 2028 en verder).

Opdracht(en):

 • De transitiemanager is verantwoordelijk voor het succesvol laten overbrengen van het volledige huidige gemeentelijke takenpakket dat nu bij Kwartier is ondergebracht bij de gemeente en/of een externe partij. De taken zijn logisch en toekomstbestendig belegd waarbij de gemeente ieder kwartaal kan (bij)sturen op de inzet van middelen, uitvoering en (verwoording van de) gewenste resultaten. De overgang van het takenpakket vindt gefaseerd plaats waarbij de snelheid van de overgang is afgestemd op zowel de ‘loslaatcapaciteit’ van Kwartier als de ‘opnamecapaciteit’ van de gemeente en/of de externe partij. Belangrijk is dat de mate waarin het subsidiebedrag aan Kwartier jaarlijks wordt afgebouwd in verhouding staat tot de verschuiving van het takenpakket. Belangrijk is dat de jaarlijkse takenpakketten die worden verplaatst zich inhoudelijk en planningtechnisch goed verhouden tot die van de ontvangende en latende partij.
 • De transitiemanager is verantwoordelijk voor het organisatorisch en juridisch borgen van de over te brengen taken. De transitiemanager draagt er zorg voor dat de latende en de ontvangende partijen volwaardig de werkzaamheden kunnen uitvoeren die horen bij de overgebrachte takenpakketten.

Scope:

Buiten scope:

 • Uitvoeren van of sturen op de uitvoering van de gemeentelijke taken die nu nog bij Kwartier plaatsvinden;
 • Aansturing van medewerkers bij de gemeente of Kwartier (of externe organisatie);

Taken:

 • De transitiemanager ontwikkelt een projectplan om de transitie gestructureerd en met consensus van de betrokken partijen te laten verlopen. Het projectplan sluit in timing en inhoud aan op de gemeentelijke P&C-cyclus;
 • De transitiemanager stelt samen met de ambtelijke projectleider een projectteam (met expertises uit de ambtelijke organisatie) samen voor de uitvoering van het projectplan. De ambtelijke projectleider is verantwoordelijk voor de politiek-bestuurlijke kant van de transitie. Een actieve afstemming met de projectleider is noodzakelijk;
 • De transitiemanager ontwikkelt een blueprint van de situatie in 2028 voor zowel de gemeente Midden-Groningen, Kwartier als eventuele derde partijen. In de blueprint is beschreven waar de huidige gemeentelijke taken die nu door Kwartier worden uitgevoerd zijn belegd en hoe de taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn belegd.

Kandidaatomschrijving

 • Aantoonbare ervaring met veranderopdrachten in de semi-publieke sector;
 • Aantoonbare projectmanagement skills;
 • Aantoonbare ervaring met het ontvlechten van organisaties en/of inrichting nieuwe werkmodellen;
 • Ervaring in het sociaal domein is een pré;
 • Een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;
 • Sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Wekelijkse fysieke aanwezigheid op locatie is noodzakelijk.

Vaardigheden:

 • Ict-projectmanagement
 • Projectmanagement
 • PRINCE2
 • Informatie- en Communicatietechnologie
 • Plannen van Projecten
 • Agile Methodologie
 • Microsoft Project
 • Scrum
 • Software Project Management
 • Stakeholder Management
 • Project Scoping
 • Software Engineering
 • ITIL
 • Verandermanagement
 • Levenscyclus van Projectmanagement
Sluitingsdatum: vrijdag 19 juli 2024

Over Younited®

Wat biedt Younited®:

 • Gegarandeerde betaling binnen 30 dagen;
 • Een eenvoudige procedure via ons online portaal;
 • Screening van jouw opdracht conform wetgeving;
 • Gebruik van onze eigen modelovereenkomst (goedgekeurd door de Belastingdienst);
 • Digitale urenregistratie inclusief facturatie.

Namens de DAS’en
(Dynamisch Aankoop Systemen) maken wij aanvragen van inhurende opdrachtgevers bekend via dit platform. De opdrachtgever is aanbestedingsplichtig en wij als Younited® zorgen er als leverancier voor dat wij voor jou de beste zelfstandige opdrachten op onze marktplaats selecteren. Het voorstellen en aanbieden van zelfstandig ondernemers op aanvragen faciliteren wij. Na gunning regelen we ook de administratie zodat jij als ondernemer je 100% kan focussen op de opdracht.