Basis 

Toekomst
Maandabonnement

Neem Younited Basis

Plus 

Gratis in 2021
Maandabonnement

Neem Younited Plus

Premium 

Toekomst
Maandabonnement

Neem Younited Premium

Huisregels

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen en vinden het belangrijk dat iedereen op een goede en respectvolle manier met elkaar omgaat. Dit verwachten wij ook van jou, als gebruiker van ons platform.

 

Het is dan ook niet toegestaan om binnen het platform vacatures, berichten en/of (andere) content te plaatsen, die:

  • in strijd is met de goede zeden of goede smaak;
  • discriminerend is;
  • intimiderend, bedreigend en/of gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  • verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen (waaronder Younited);
  • een inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten en/of waarmee andere rechten van Younited of derden worden geschonden;
  • onrechtmatig is of in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving dan wel met onze gebruikersvoorwaarden;

Aanvullend is het je niet toegestaan:

  • andere gebruikers onheus te bejegenen;
  • ongewenste of ongevraagde (commerciële) berichten te versturen aan andere gebruikers van ons platform.
    Zie onze gebruikersvoorwaarden voor de verdere regels omtrent het gebruik van ons platform en wat de consequenties kunnen zijn van overtreding ervan.

Klachten:
Heb je een klacht of wil je een misstand melden? Dat kan via: klachten@rgfstaffing.nl

 

 

Voordelen

Kosten

Community

Younited